8- کشتی السلام بوکاچیومکان: دریای سرختاریخ: 3 فوریه 2006 کشتی السلام در یک هوای بد، شهر ضبا در عربستان را به مقصد سفاجا در جنوب مصر ترک کرد.آتش سوزی در موتورخانه رخ داد که با کمک پرسنل کشتی اتش خاموش شد.هنگامی که آتش دوباره شعله ور شد کاپیتان سعی کرد کشتی را به بندر برگرداند اما به دلیل درست عمل نکردن پمپ تخلیه آب وارد کشتی شد همین امر باعث شد تعادل کشتی بهم بخورد و کشتی واژگون شود.تعداد کشته ها: 1018 نفر9-کشتی شهبانوی ایرلندمکان: رودخانه سنت لورنس،پوینت او پری، کبکتاریخ: 29 مه 1914کشتی شهبانوی ایرلند در یک مه غلیظ در حال حرکت در رودخانه سنت لورنس که با کشتی ذغال بر نروژی برخورد کرد.ذغال بر نروژی غرق نشد اما کشتی شهبانوی ایرلندی به سرعت غرق شد.تعداد کشته ها: 1012 نفر10-کشتی هونگ موهمکان: دریای چین جنوبیتاریخ: 3 مارس 1921در سال 1921 کشتی بخار هونگ در سفر دریایی از سنگاپور به سمت چین بود،که در اثر  برخورد با سنگهای سفید جزیره لاموک به دو نیم شد و در دریای چین جنوبی غرق شد.تعداد کشته ها: 1000 نفر