5-تایتانیکمکان: شمال اقیانوس اطلستاریخ: 14 آپریل 1912کشتی تایتانیک بزرگترین کشتی زمان خود بود.زمانی که از ساوتهمپتون انگلیس در حال حرکت به سمت نیویورک بود در وسط اقیانوس در اثر برخورد با کوه عظیم یخی غرق شد.تعداد کشته ها: 1517 نفر6-کشتی لوزیتانیامکان: ;کینسیل ایرلندتاریخ : 7 مه 1915کشتی لوزیتانیا حامل مهمات و وسائل قاچاق مخفیانه،برای انگلیسیها و همچنین مسافر بود.این کشتی در اثر برخورد اژدر جنگی و انفجار مهمات داخل کشتی غرق شد.تعداد کشته ها: 1198 نفر7-کشتی جنرال اسلوکوممکان: رودخانه شرقی، نیویورکتاریخ: 15 ژوئن 1904کشتی تفریحی جنرال اسلوکوم حامل اعضای کلیسای قدیس مارک بود که راهی پیک نیک بودند. نیم ساعت پس از حرکت،  شعله های آتش کشتی را در برگرفت.سیگار نیم سوز موجب شروع آتش سوزی و گسترش آن به حصیرها و سوخت چراغ های روشنایی شده . حال آنکه در کشتی هم هیچ وسیله اطفای حریقی وجود نداشت.تعداد کشته ها : 1021 نفر